John Hogervorst | Rudolf Steiner, revolutionair zonder revolutie

 4,95

1 op voorraad

Artikelnummer: 5914-1 Categorie:

Beschrijving

INHOUDSOPGAVE
Schoenen poetsen
Individu worden
Vrijheid
In marxistische kringen
In theosofische kringen
Alle dagen zondag
In de schaduw van de oorlog
1917
Sociale driegeleding
De sociale driegeleding de wereld in?
Na de oorlog
Momentum voor de sociale driegeleding?
Doen wat je kan

Uit de inhoud (een fragment)
In de eerste weken dat Rudolf Steiner in Württemberg actief was, groeide de belangstelling voor de sociale driegeleding enorm. Ongeveer 12.000 mensen verklaarden hun steun aan een spontaan ontstane oproep aan de regering van de Vrije Volksstaat om samen met Rudolf Steiner stappen te nemen om de sociale driegeleding te verwerkelijken. Van De kernpunten van het sociale vraagstuk werden in korte tijd 80.000 exemplaren verkocht en al vrij snel verscheen het boek ook in andere talen, waaronder in het Engels en in het Nederlands.
Maar met de toenemende steun groeide ook de weerstand tegen de driegeleding. Aan de linkerzijde begonnen vakbondsleiders en de marxistische kaders hun aanhangers voor Rudolf Steiner en zijn gedachten te waarschuwen. In andere kringen, die van middenstand en burgerij, keek men met steeds groter wantrouwen naar Rudolf Steiners verbinding met het proletariaat. In het woelige, revolutionaire en over-gepolitiseerde klimaat van die dagen kregen de grondgedachten van de sociale driegeleding, die feitelijk sociaal-wetenschappelijke gedachten zijn, onvermijdelijk een politieke lading. En het was maar een handjevol mensen dat Rudolf Steiner bijstond en ook voor hen was de driegeleding nieuw.

Vanaf begin 1919 werd er gesproken over het oprichten van een school. Emil Molt, eigenaar van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek, verzorgde onder werktijd scholing voor de arbeiders. Na een opmerking van Rudolf Steiner, die zei dat het beschikbare geld het beste aan onderwijs voor kinderen kon worden besteed, om hen de mogelijkheid te geven zich tot vrije en zelfstandige mensen te ontwikkelen, besloot Molt zo’n school op te richten. Daarin werd hij bevestigd door vragen van zijn arbeiders, die in april, na de eerste voordracht van Rudolf Steiner in Stuttgart over sociale driegeleding, zeiden: ”Het is mooi dat wij in onze scholingsuren zoveel inhoud aangeboden krijgen, maar is het niet mogelijk dat ook onze kinderen een dergelijk onderwijs zouden kunnen krijgen?”
Voor Rudolf Steiner betekende de school, en hij was van mening dat er in korte tijd nog vele andere opgericht moesten worden, een eerste concrete stap in de richting van het vrije geestesleven: de school was als een kiem voor het scheppen van een maatschappelijk gebied waarin de mens zich werkelijk in vrijheid kan ontwikkelen.